Privatlivspolitik

Hvordan behandler vi dine data?

Dataansvarlige

GoDrive.DK ApS, Landbrugsvej 2, 5260 Odense S, CVR nr. 38872826, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontakt os på tlf.: 27216140 eller på email: [email protected]

Behandlingen af dine personoplysninger

GoDrive.DK ApS har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort).

Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Fødeland.
 • Telefonnummer.
 • E-mail.
 • CPR-nr.
 • Færdselsstyrelsens bedømmelsesskema.
 • Ansøgningsskema til kørekort (P23).
 • Lektionsplan.
 • Kursusbeviser.
 • Evt. kørekortoplysninger.
 • Evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring).
 • Evt. ansøgning om dispensation.

Opbevaring og sletning

Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema (P23) vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til færdselsstyrelsen.

Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen.

Indehaverne af forældremyndigheden skal udfylde en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er under 18 år. Denne samtykkeerklæring, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice og returneres til eleven efter behandlingen, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for køreskolen.

Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til viderebehandling.

Databehandlere, som vi kan videregive dine oplysninger til

Under undervisningsforløbet kan køreskolen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politi og tilsynsførende.
 • Evt. samarbejdende kørelærere.
 • Manøvrebaner (Odense Manøvrebane, 5000 Odense C og Tietgensbyens Manøvrebane, 5220 Odense SØ).
 • Tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer (f. eks.prove.dk og koreklar.dk).
 • Kommuner, herunder Borgerservice.
 • Kommunernes Landsforening som ansvarlig for Køreprøvebooking.dk.
 • Ekstern underviser i førstehjælp.
 • Politiets og færdselsstyrelsens administrationscentre.
 • Færdselsstyrelsen.
 • It-leverandører (f. eks. Twoplayer ApS).
 • SKAT.
 • Kommunikation med elever via Microsoft Office 365, SMS og Facebook Messenger.
 • Google (anvendes til hjemmeside statistik og marketing, hvis denne cookie er aktivt accepteret af brugeren).
 • Facebook (anvendes til hjemmeside statistik og marketing, hvis denne cookie er aktivt accepteret af brugeren).

Ved brud på persondatasikkerheden

Så snart den dataansvarlige opdager, at der er sket brud på persondatasikkerheden, skal den dataansvarlige anmelde sikkerhedsbruddet til Datatilsynet uden unødig forsinkelse og inden 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

Anmeldelsen er ikke nødvendig, hvis den dataansvarlige i overensstemmelse med ansvarlighedsprincippet kan påvise, at bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis ikke indebærer risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Hvis en sådan anmeldelse ikke kan ske inden for 72 timer, bør den ledsages af en begrundelse for forsinkelsen, og oplysningerne kan indgives trinvis uden unødig yderligere forsinkelse.

Derudover skal den dataansvarlige underrette den registrerede om bruddet uden unødig forsinkelse, med henblik på at give vedkommende mulighed for at træffe de fornødne forholdsregler. Underretningen kan ske i samarbejde med Datatilsynet.

Indsigt og klager

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger.

Vil du læse mere om vores?
Privatlivspolitik
Cookiepolitik
Handelsbetingelser